Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Waardering Nijmegenaren voor stad

  • In 2019 waarderen Nijmegenaren de stad als woon- en leefgemeente met een 7,8 (was 7,7 in 2017).
  • Circa een derde ziet vooruitgang in de stad; 13% achteruitgang.
  • 92% vindt Nijmegen een prettige stad om in te wonen en 89% vindt Nijmegen een mooie stad.
  • Driekwart van de Nijmegenaren is trots op de stad.

Een derde ziet vooruitgang in de stad

Al langere tijd meten we iedere twee jaar het volgende beeld: de groep Nijmegenaren, die vindt dat Nijmegen vooruit is gegaan, is groter dan de groep die achteruitgang ziet. In 2019 is dat ook zo: 34% van de Nijmegenaren vindt dat de stad in het afgelopen jaar vooruit is gegaan, 13% ziet achteruitgang en 38% ziet geen vooruitgang en ook geen achteruitgang (15% ’weet niet’).
Het meest genoemd bij vooruitgang is de aanpak van de Waalkade, gevolgd door verbeteringen aan fietspaden, meer levendigheid/evenementen/culturele activiteiten, meer groen, nieuwbouw en verbetering van het winkel- en/of horeca-aanbod.
De meest genoemde zaken bij achteruitgang zijn winkelleegstand, een verslechterde bereikbaarheid/verkeersdoorstroming (o.a. files), een toename van de verkeersdrukte en een afname van de veiligheid.
Bij personen met een lagere sociaaleconomische status en 65-plussers is het beeld over de ontwikkeling van de stad minder gunstig dan bij andere groepen. Van de personen met een lagere sociaaleconomische status vindt 27% dat de stad in het afgelopen jaar vooruit is gegaan en 21% dat de stad achteruitgang is gegaan (versus 40% vooruitgang en 9% achteruitgang bij de personen met een hogere sociaaleconomische status). Van de 65-plussers vindt 24% dat de stad in het afgelopen jaar vooruit is gegaan en 20% dat de stad achteruitgang is gegaan (versus 39% vooruitgang en 7% achteruitgang bij de 16-34-jarigen).

Rapportcijfer voor de stad licht gestegen

In 2019 waarderen bewoners de stad als woon- en leefgemeente met rapportcijfer 7,8. Dat is iets hoger dan in 2015 (7,6) en 2017 (7,7). Op de volgende punten is het beeld in 2019 (ongeveer) gelijk aan dat in 2017:

  • 92% van de Nijmegenaren vindt Nijmegen een prettige stad om in te wonen;
  • 89% vindt Nijmegen een mooie stad;
  • 87% is gehecht aan de stad;
  • 75% is trots op de stad;
  • 68% vindt de Nijmeegse binnenstad aantrekkelijk.

De verschillen tussen deelgroepen voor het beeld dat men van de stad heeft, zijn over het algemeen niet groot. Bij personen met een hogere sociaaleconomische status en 16-34-jarigen is dat beeld iets gunstiger dan gemiddeld.

Figuur: Waardering Nijmegenaren voor stad. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41