Hoofdopgaven

Duurzaam

Energieverbruik en duurzame energie

Daling elektriciteits- en gasverbruik

Een toenemend aantal Nijmegenaren geeft aan zich er van bewust te zijn hoeveel elektriciteit en gas er in zijn of haar huishouden maandelijks wordt verbruikt (in 2021 66% van de stadspanelleden, versus 50% in 2017 en 46% in 2013). Het maandbedrag voor elektriciteit en gas is bij een groter deel bekend (81% van de stadspanelleden).

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning is al jaren aan het dalen. In 2019 is de daling beperkt (van 2.390 kWh in 2018 naar 2.380 kWh in 2019). Het elektriciteitsverbruik per woning ligt in Nijmegen lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (2.470 kWh per woning). Bij de daling van het elektriciteitsverbruik per woning moet wel bedacht worden dat het aantal woningen in Nijmegen is toegenomen, waardoor er in totaliteit geen daling is van het stroomverbruik door particulieren.
Het totale stroomverbruik bij zakelijke verbruikers is wel afgenomen, vooral door sloop, sluiting en productiewijzingen.

Het gemiddeld gasverbruik per woning, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, is al jaren aan het dalen, het ene jaar sneller dan het andere. In 2019 zet de daling door (van 1.200 m3 in 2018 naar 1.150 m3 in 2019). Het gasverbruik per woning kruipt langzaam naar het gemiddelde voor de benchmarksteden (1.133 m3 per woning). De vergelijking wordt vertekend door verschillen in het percentage woningen dat niet op gas, maar op stadsverwarming aangesloten is. Het gemiddeld gasverbruik voor woningen is het laagst in de steden, waar relatief veel woningen op stadsverwarming aangesloten zijn. In vier benchmarksteden is het percentage woningen op stadsverwarming groter dan in Nijmegen (27% in Tilburg, 21% in Leiden, 15% in Enschede, 10% in Arnhem en 8% in Nijmegen). Het aantal woningen aangesloten op stadsverwarming is gestegen van circa 2.700 in 2011 naar ruim 6.200 woningen in 2019.
Voor de energetische kwaliteit van de woningen scoort Nijmegen iets gunstiger dan de benchmarksteden. In 2019 heeft 39% van de woningen in Nijmegen, die voorzien zijn van een energielabel, minimaal energielabel B (was 20% in 2013), versus gemiddeld 37% voor de benchmarksteden.
Niet alleen bij particulieren, maar ook bij de zakelijke verbruikers is het totale gasverbruik afgenomen, vooral door sloop, sluiting en productiewijzingen. Van de utiliteitsgebouwen in Nijmegen (gebouwen die geen woonbestemming hebben) met een energielabel heeft 50% label A of B. Dat percentage is lager dan het gemiddelde voor de benchmarksteden (59%).

Het totale energieverbruik binnen onze gemeente is de periode 2008-2019 met 18,4% gedaald.

Toename duurzame energie

De meeste Nijmegenaren (negen van de tien stadspanelleden in 2021) vinden de toepassing van duurzame energie belangrijk. Zo nodig mag dit voor een (toenemend) deel van de Nijmegenaren wat meer kosten (52% in 2021). Toepassing van zonnepanelen (elektriciteit), zonneboilers (warm water), wind (elektriciteit) of warmtepompen (ruimteverwarming) wordt zinvol geacht, maar deze technieken zijn nog niet zoveel in gebruik. Vier van de tien Nijmegenaren (stadspanelleden) is in principe voorstander van plaatsing van windmolens binnen onze gemeente. Er is een steeds grotere groep die daar nadere voorwaarden aan stelt. Over het algemeen hebben Nijmegenaren liever dat windmolens worden geplaatst buiten hun directe woonomgeving, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of aan de rand van de stad.

Het aantal huishoudens met zonnepanelen op het dak groeit snel. Het aantal woningen met een zonnestroominstallatie is gestegen van ruim 400 in 2011 naar richting de 9.700 in 2019. Het percentage woningen met een zonnestroominstallatie is in Nijmegen hoger (12%) dan gemiddeld in de benchmarksteden (9%). Het totale vermogen van deze installaties is in vergelijking met de benchmarksteden gemiddeld.
Ook het aantal bedrijven met een zonnestroominstallatie is fors gestegen, van 131 in 2015 naar 438 in 2019 (versus gemiddeld 503 in de benchmarksteden). Het totale vermogen van deze installaties is een stuk lager dan gemiddeld in de benchmarksteden.
Naast de zonnestroom, zijn de vier windturbines langs de A15 goed voor 10 megawatt windvermogen.
Het percentage hernieuwbare energie - ook wel duurzame of groene energie genoemd - is in Nijmegen toegenomen van circa 2% in 2016 naar 3,5% in 2018 (versus 4,4% gemiddeld in de benchmarksteden; een actueler percentage is nog niet beschikbaar).

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41