Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Bewegingen op de woningmarkt

Wie is er in de twee jaar voorafgaand aan het laatste WoON-onderzoek (2018) verhuisd, wie heeft er plannen in de daaropvolgende jaren te verhuizen? In het woononderzoek wordt dit om de drie jaar in beeld gebracht.
Het woningtekort in de woningmarktregio Nijmegen behoort nu al tot de top 3 van Nederland en dat wordt de komende vijf jaar nog wat erger. Na 2030 wordt wat meer ontspanning verwacht, maar Nijmegen blijft een gebied met een relatief groot woningtekort.

Hoog regionaal woningtekort, piekt in 2025

In de  twee jaar voorafgaand aan het WoON-onderzoek 2018 zijn er 15.500 huishoudens verhuisd naar hun zelfstandige woning in Nijmegen. Dit betrof 6.500 starters die geen woning achterlieten en nog eens 6.500 doorstromers vanuit een huurwoning en 2.500 mensen die een koopwoning achterlieten. Er werd in tweederde van de verhuizingen verhuisd naar een huurwoning.
Voor de volgende twee jaar zijn er veel verhuisplannen. Het WoON2018 becijfert dat 48.000 huishoudens (de helft van alle huishoudens!) meer of minder concreet een  verhuizing overwegen. maar liefst 20.000 gevallen betreffen verhuizingen naar "bewoonde andere ruimten" (meestal kamerbewoning), binnen of buiten Nijmegen.

Als we alleen kijken naar huishoudens die al concrete stappen hebben gezet, dan zijn er in het WoON-onderzoek 2018 in de volgende twee jaar 17.000 woningvragers "in de markt" en 10.000 aanbieders. Het woningtekort is dan ca. 7.000. Starters en doorstromers nemen beide ca. 7500 van de woningvraag voor hun rekening, een kleinere groep zijn de huishoudens die hier willen komen wonen.  De woningen worden voor driekwart vrijgemaakt door doorstroming en voor het overige door mensen die naar elders verhuizen. Huur of koop en laagbouw of etage is in de vraag min of meer gelijk verdeeld.
In de praktijk komen overigens lang niet alle plannen tot uitvoering en blijken gerealiseerde verhuizingen ook lang niet altijd vooraf voorzien.

Binnen Nederland behoort de woningmarktregio Nijmegen tot de gebieden met het hoogste percentages woningtekort (5,7%, in de top drie van Nederland in 2019, na Amsterdam en Utrecht). Landelijk is het woningtekort in 2019 3,8%.  In de komende vijf jaar loopt dit percentage woningtekort nog op van 5,7 naar 7,9%. De woningmarktregio Nijmegen zou daarmee in 2024 het hoogste percentage woningtekort van Nederland hebben. In heel Nederland loopt het woningtekort richting 2024 ook op, maar daar blijft de teller op 5,1% in de min steken.
Na de top in 2025 kan het woningtekort ook in Nijmegen wat minder groot worden. In 2030 is de krapte niettemin nog steeds vergelijkbaar met de schaarste die we nu kennen. Na 2030 kan het wat meer ontspannen richting 2-3% woningtekort, maar ook dan blijft de woningmarktregio Nijmegen de regio met het grootste relatieve woningtekort in Nederland.

Figuur:  Woningtekort per woningmarktgebied in 2024
Bron: Primosonline.datawonen.nl; ABF

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41