Hoofdopgaven

Sociaal

Inleiding

Verschillende soorten hulp en ondersteuning

De gemeente biedt bewoners met ondersteuningsvragen en problemen op allerlei manieren hulp, onder meer via:

  • Stips voor Nijmegenaren met informatie- en adviesvragen;
  • sociale wijkteams, die als toegangspoort voor de Wmo en jeugdzorg dienen;
  • algemene voorzieningen en preventieve hulpverlening;
  • allerlei maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo en jeugdhulp (afgestemd op de persoonlijke situatie);
  • Regieteams voor de aanpak van huishoudens met meervoudige problemen, die deels overlast veroorzaken;
  • het Veiligheidshuis voor hulpverlening op basis van een combinatie van zorg en strafrecht (dwang) in gevallen van complexe problematiek;
  • diverse regelingen voor inkomensondersteuning.

In dit gedeelte van de Stads- en Wijkmonitor staat een beknopte beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot deze hulp en ondersteuning, plus een samenvattend beeld van de gezondheid en het welzijn van de Nijmegenaren.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41