Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Woningvoorraad

Groei woningvoorraad weer op stoom


Figuur: Gemiddelde jaarlijkse uitbreiding zelfstandige woningvoorraad (betreft niet alleen nieuwbouw).

De woningvoorraad groeide tussen 1990 en 2000 het minst. De ruimtenood van de stad kneep in die periode de groei af. Vanaf 1998 kon de stad zich boven de Waal verder ontwikkelen. Dat ging met horten en stoten. Procedurele tegenslag en conjuncturele tegenwind zorgden voor een sterk wisselend bouwtempo.  Over het geheel gezien loopt toch de groei geleidelijk weer  op. Vanaf 2012 realiseert de stad een groei van de woningvoorraad per jaar die overeenkomt met de jaren vóór de ruimtenood van de stad.

Veel nieuwbouwwoningen

Geholpen door hoge bevolkingsgroei en beschikbare ruimte om te bouwen, realiseert Nijmegen de laatste jaren veel nieuwbouwwoningen. Sinds 2012 8355 stuks, ofwel bijna 1000 per jaar gemiddeld. Ten opzichte van de aanwezige voorraad realiseert Nijmegen sinds 2012 het hoogste percentage nieuwbouw binnen de groep kennissteden (11,3% tegen 8,4% gemiddeld voor de kennissteden).
De nieuwbouw loopt de laatste twee jaar wel terug. Ten opzichte van de topjaren 2016-2018 met tussen 1000 en 1500 nieuwbouwwoningen, telt 2019 er 863 en 2020 460. De hoeveelheid in aanbouw zijnde woningen liep sinds 2016 terug van rond de 2500 naar minder dan 1000 in 2020 (Nieuwbouwmonitor Geodienst RuG). Het is dan ook zaak om de planvoorraad in aanbouw weer op peil te brengen na de grote opleveringsjaren die achter ons liggen. Daarvoor staan in Waalfront, Waalsprong en de bestaande stad nog locaties voor maximaal ca. 15.000 woningen tot 2030 in harde en zachte plannen, zowel al openbaar of nog in studie (regionale woningmarktmonitor Arnhem Nijmegen).

Figuur: Woningnieuwbouw 2012-2012 (BAG) in Nijmegen en de vergelijkingssteden als percentage van de woningvoorraad 2012. (Tussen 2012 en oktober 2016 zijn ook studentenwoningen in de nieuwbouw opgenomen. Per oktober 2016 zijn deze deels uit de voorraad verdwenen. Dit kan de cijfers wat positiever voorstellen dan ze zijn.)

Steeds meer eigenwoningbezit onder huishoudens

In het woononderzoek komen er sinds 2002 10.000 zelfstandig wonende huishoudens bij. Daarbij blijft het aantal huurders ongeveer gelijk en valt de volledige groei in de groep eigenaars bewoners.

Figuur Ontwikkeling aantal eigenaar-bewoners en huurders onder zelfstandig wonende huishoudens;
bron: WoONonderzoek/Citavista.

Binnen de koopsector groeit het aantal huishoudens in eengezinswoning sinds 2002 met 30%. Ook nu nog is de laagbouwwoning met een aandeel van ruim 80% in de koop nog steeds dominant. Maar de sterkste groei zit in de etagekoopsector. die verdubbelt bijna sinds 2002 naar 7000 huishoudens.
In de huursector neemt het totaal aantal zelfstandig wonende huurders zoals gezegd niet toe, maar er vindt over de jaren wel een sterke verschuiving plaats van laagbouw (-26% sinds 2002) naar etagebouw (+22% in dezelfde periode). Ondanks de forse bouw van grondgebonden woningen in Nijmegen-Noord, wonen steeds meer Nijmeegse huishoudens in etagewoningen.

Woningvoorraad: meer koop en particuliere huur

De Nijmeegse zelfstandige woningvoorraad van ca. 81.700 woningen bestaat voor 43% uit koopwoningen en 56% uit huurwoningen. Van de huurwoningen is twee derde (32.000) eigendom van een corporatie en 13.500 stuks betreft woningen van overige verhuurders (33% van de huurwoningen, 16% van het totaal).
Ten opzichte van de vergelijkingssteden is er in Nijmegen in 2018 naar verhouding wat meer corporatiehuur en wat minder koopwoningen en particuliere huur.
Tussen 2012 en 2020 groeit de woningvoorraad met 10% (+7.550). De corporatievoorraad groeit minder snel (+6%, +1.775 woningen ). De koopvoorraad met neemt met 15% toe (+4550 woningen). De particuliere huurvoorraad groeit het snelst. Die groeit met 20% van 11.200 naar 13.450 woningen. De verdeling in Nijmegen ontwikkelt zich dus in de richting van het gemiddelde beeld in kennissteden.

Figuur Woningvoorraad naar eigendomssituatie, 2020 kennissteden, Nijmegen en Nederland.
Bron: CBS

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41