Programma's

Welzijn en Zorg

Vergelijking met andere gemeenten

Nijmegen is aangesloten bij een regionale monitor sociaal domein (de arrangementenmonitor), die (onder meer) benchmarkmogelijkheden biedt. Vergelijking met andere grotere steden in de monitor (waaronder Den Bosch, Maastricht, Venlo, peildatum 31-12-2019) laat zien dat Wmo-gebruik van 67-plussers in Nijmegen wat lager ligt, terwijl het Wmo-gebruik van 23 tot 67-jarigen een fractie hoger ligt. Dat komt met name door dagbesteding en begeleiding en in mindere mate door het gebruik van woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Vervoervoorzieningen worden juist wat minder gebruikt. Verder valt op dat het gebruik van geestelijke gezondheidszorg uit de Zorgverzekeringswet in Nijmegen wat hoger ligt (+1,4 procentpunt). Ook het gebruik van Jeugdhulp ligt in Nijmegen wat hoger. Dit wordt veroorzaakt door trajecten dagbesteding.

Een andere benchmarkmogelijkheid biedt de landelijke monitor sociaal domein. Dit product is een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het CBS en wordt ontsloten op www.waarstaatjegemeente.nl. Vergelijking van Nijmegen met andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (eerste halfjaar 2020), laat zien dat in Nijmegen wat meer gebruik wordt gemaakt van beschermd wonen en huishoudelijke hulp. Hulpmiddelen worden in Nijmegen wat minder gebruikt, gebruik van begeleiding is vergelijkbaar met de benchmark. Gebruik van Jeugdhulp ligt in Nijmegen een fractie lager dan in de benchmarkgemeenten. De landelijke monitor sociaal domein vergelijkt ook de verplichte stellingen over de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning uit de (landelijke) cliëntervaringsonderzoeken. Nijmegen scoort op deze stellingen vergelijkbaar met de benchmarkgemeenten.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41