Programma's

Veiligheid

Cybercrime

  • Politiegegevens duiden op een forse toename van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in 2020.
  • In 2019 gaf ruim 13% van de Nijmegenaren aan dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van 1 of meer vormen van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit.

Toename cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit

Gegevens van de politie duiden op een forse toename van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in 2020 (naar schatting met 45% toegenomen ten opzichte van 2019). Bij cybercriminaliteit gaat het om feiten die worden gepleegd met ICT en gericht op ICT (bijvoorbeeld hacking en DDoS-aanvallen). Bij digitale criminaliteit gaat het om klassieke delicten die niet offline, maar online gepleegd worden (bijvoorbeeld internetoplichting, afpersing via e-mail en phishing). Omdat er voor niet alle vormen van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit aparte registratiecategorieën zijn, kunnen we geen precieze aantallen geven.

De landelijke Veiligheidsmonitor 2019 laat zien dat 13,4% van de Nijmegenaren (15 jaar en ouder) in 1 jaar tijd slachtoffer wordt van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit (was 13% in 2017):

  • 6% werd in het voorgaande jaar slachtoffer van koop- of verkoopfraude, 4,5% van hacken, 4% van pesten via internet en 0,3% van indentiteitsfraude.
  • Het slachtofferpercentage voor koop- of verkoopfraude via internet is de laatste jaren gestegen (6% in 2019 versus gemiddeld 3% voor de jaren 2014-2019). Hierbij aansluitend zien we dat het aantal in Nijmegen geregistreerde gevallen van online fraude is gestegen van bijna 600 in 2017 naar richting de 700 in 2019.
  • Ook het slachtofferpercentage voor pesten via internet is wat gestegen.
  • De slachtofferpercentages voor hacken en intenetfraude zijn wat gedaald.
  • Nijmegenaren worden ongeveer even vaak als Nederlanders en bewoners van de benchmarksteden slachtoffer van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit.

Uit een in 2017 verrichte analyse met betrekking tot de Nijmeegse deelnemers aan de landelijke Veiligheidsmonitor blijkt dat de volgende groepen meer risico lopen om slachtoffer van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit te worden: jongeren van koopfraude, hacken en cyberpesten, hoger opgeleiden van hacken en cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in het algemeen en lager opgeleiden van cyberpesten.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41