Programma's

Veiligheid

Inbraak en diefstal

 • Het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal is in 2020 verder gedaald.

Inbraak en diefstal in 2020 verder gedaald

Na een sterke daling van het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal in de periode 2013-2018, was er in 2019 sprake van een lichte toename. In 2020 is zien we weer een verdere daling, mede onder invloed van de coronacrisis.
In 2020 zien we een afname van de volgende soorten diefstal en inbraak:

 • Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde van 490 in 2019 naar 329 in 2020 (ter vergelijking: in 2012 was dit aantal meer dan vier keer zo hoog: 1.447 geregistreerde woninginbraken). Bij 22% van de in 2020 geregistreerde woninginbraken gaat het om pogingen tot woninginbraak (was gemiddeld over de afgelopen 5 jaar ook 22%).
 • Het aantal geregistreerde auto-inbraken daalde van 966 in 2019 naar 738 in 2020.  
 • Het aantal geregistreerde diefstallen van motorvoertuigen daalde van 209 in 2019 naar157 in 2020.
 • Het aantal geregistreerde fietsendiefstallen daalde van 2.222 in 2019 naar 2.096 in 2020. In 2017 en 2018 lag dit aantal lager, rond de 1.800.
 • Het aantal geregistreerde gevallen van zakkenrollerij daalde van 340 in 2019 naar 112 in 2020.
 • Het aantal geregistreerde bedrijfsinbraken daalde van 171 in 2019 naar 137 in 2020.  

Voor twee soorten diefstal en inbraak lag het aantal geregistreerde gevallen in 2020 hoger dan het gemiddelde voor de afgelopen 5 jaar: fietsendiefstal en diefstal van/vanaf/uit overige voertuigen.

Figuur: Geregistreerde vermogensdelicten in de periode 2016-2020. Bron: politiestatistieken.

Een vast patroon is dat enkele soorten diefstal relatief veel voorkomen in Nijmegen-Centrum: zakkenrollerij, winkeldiefstal en fietsendiefstal. Dit heeft te maken met de centrumfuncties (winkelcentrum, uitgaansleven).
Gegevens over slachtofferschap uit bevolkingsonderzoek (uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor voor de Nijmeegse respondenten) vullen de cijfers over de geregistreerde criminaliteit aan, omdat in het bevolkingsonderzoek ook gevraagd wordt naar de misdrijven waarvan geen aangifte is gedaan. In 2019 zijn de slachtofferpercentages voor vermogensdelicten (iets) lager dan in de jaren 2015, 2016 en 2017. Zo daalde bijvoorbeeld het percentage Nijmegenaren (15 jaar en ouder) dat slachtoffer werd van woninginbraak van 3,5% in 2015 naar 2,4% in 2019.

Figuur: Slachtofferpercentages Nijmegenaren voor enkele vermogensdelicten. Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor (tweejaarlijkse meting vanaf 2017).

Het percentage dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van 1 of meer inbraken en diefstallen daalde van 18,2% in 2015 naar 12,3% in 2019.
In de landelijke Veiligheidsmonitor (2019) is gevraagd naar vier technische maatregelen tegen woninginbraak: 65% van de Nijmegenaren heeft buitenverlichting, 54% extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren, 19% (rol)luiken voor ramen en/of deuren, 8% een alarminstallatie, 7% camerabewaking en 7% een raamsticker of certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Ook is gevraagd is naar vier sociaal preventieve maatregelen: 70% van de Nijmegenaren laat waardevolle spullen vaak niet in de auto achter, 49% zet de fiets indien mogelijk vaak in een bewaakte fietsenstalling neer, 35% laat ’s avonds vaak licht laten branden wanneer er niemand thuis is en 27% van de Nijmegenaren laat vaak waardevolle spullen thuis als men ergens naartoe gaat.
Er is in de periode 2012-2019 niet veel veranderd als het gaat om de mate waarin Nijmegenaren preventieve maatregelen nemen.
In 2019 is in de landelijke Veiligheidsmonitor voor het eerst gevraagd naar preventieve buurtvoorzieningen; 16% van de Nijmegenaren geeft aan gebruik te maken van Burgernet, 11% van WhatsApp-buurtpreventie en 3% van een buurt- of burgerwacht.

Stedenvergelijking: ook in benchmarksteden een dalende trend

 • Net als in Nijmegen is ook in de benchmarksteden het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal sinds 2013 fors gedaald.
 • In 2020 is het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal in Nijmegen  hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden (32,1 respectievelijk 27,4 per 1.000 inwoners). Dat heeft te maken met een hoger aantal geregistreerde fietsendiefstallen (10,3 per 1.000 inwoners tegenover gemiddeld 7,0 in de benchmarksteden) en auto-inbraken (4,2 per 1.000 inwoners tegenover gemiddeld 2,8 in de benchmarksteden).
 • In 2019 lag het percentage Nijmegenaren dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van diefstal en/of inbraak (12%) niet ver van het gemiddelde voor de benchmarksteden (11%). Dit verschil is niet significant.
 • Ook voor de mate waarin bewoners preventieve maatregelen tegen inbraak en diefstal toepassen, scoort Nijmegen in de buurt van het gemiddelde; gemiddeld pasten Nijmegenaren in 2019 1,6 technische maatregelen en 1,8 sociaal
 • Voor de mate waarin bewoners preventieve maatregelen tegen inbraak en diefstal toepassen, scoort Nijmegen in de buurt van het gemiddelde. Nijmegenaren passen gemiddeld in 2019 gemiddeld 1,6 technische maatregelen (bijvoorbeeld buitenverlichting) en 1,8 sociaal preventieve maatregelen (bijvoorbeeld waardevolle spullen niet in de auto laten liggen) toe.
 • Ook voor het gebruik van preventieve buurtvoorzieningen (Burgernet, WhatsApp-buurtpreventie, buurt- of burgerwacht) scoort Nijmegen gemiddeld.
Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41