Programma's

Veiligheid

Geweld

 • In de periode 2013-2019 zagen we in het algemeen een daling van het aantal geregistreerde geweldsdelicten.
 • In 2020 nam het aantal geregistreerde gevallen van bedreigingen, zedenmisdrijven en wapenbezit toe en het aantal geregistreerde gevallen van mishandelingen, straatroven, woningovervallen en huiselijk geweld af.

Wisselend beeld voor ontwikkeling aantal geweldsdelicten in 2020

In de periode 2013-2019 zagen we een dalende trend voor het aantal geregistreerde geweldsdelicten. In 2020 zien we in vergelijking met 2019 geen sterke verandering van het totaal aantal geregistreerde geweldsdelicten, maar wel voor de afzonderlijke soorten geweldsdelicten:

 • Het aantal geregistreerde gevallen van bedreiging nam toe van 259 in 2019 naar 373 in 2020.
 • Het aantal geregistreerde gevallen van mishandeling daalde van 570 in 2019 naar 460 in 2020.
 • Het aantal geregistreerde gevallen van zedenmisdrijven nam toe van 75 in 2019 naar 106 in 2020.
 • Het aantal geregistreerde gevallen van woningovervallen daalde van 5 in 2019 naar 1 in 2020.
 • Het aantal geregistreerde gevallen van straatroven daalde van 70 in 2019 naar 17 in 2020.
 • Het aantal geregistreerde gevallen van wapenbezit nam toe van 76 in 2019 naar 90 in 2020.
 • Het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld daalde van 575 in 2019 naar 527 in 2020.

Voor drie soorten geweldsdelicten lag het aantal geregistreerde gevallen in 2020 hoger dan het gemiddelde voor de afgelopen 5 jaar: bedreiging, zedenmisdrijven en wapenbezit.

Figuur: geregistreerde geweldsdelicten in de periode 2016-2020. Bron: politiestatistieken.

Een vast patroon is dat enkele soorten geweldsdelicten onder meer vanwege de uitgaansfunctie relatief veel voorkomen in Nijmegen-Centrum: mishandeling, openlijk geweld tegen personen, straatroof en zedenmisdrijven.
Gegevens over slachtofferschap uit bevolkingsonderzoek (uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor voor de Nijmeegse respondenten) vullen de cijfers over de geregistreerde criminaliteit aan, omdat in het bevolkingsonderzoek ook gevraagd wordt naar de misdrijven waarvan geen aangifte is gedaan. Najaar 2019 gaf ruim 4% van de Nijmegenaren (15 jaar en ouder) aan dat men in het voorgaande jaar slachtoffer van 1 of meer geweldsdelicten werd. Dat is iets hoger dan het gemiddelde voor de periode 2014 t/m 2019 (ruim 3%).

Stedenvergelijking: ook in benchmarksteden een dalende trend

 • Net als in Nijmegen zien we ook in de benchmarksteden een dalende tendens voor het aantal geregistreerde geweldsdelicten.
 • In 2020 is het aantal geregistreerde geweldsdelicten in Nijmegen iets lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (5,6 respectievelijk 6,0 per 1.000 inwoners).
 • In 2019 lag het percentage Nijmegenaren dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van een geweldsdelict (4%) in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (3%). Dit verschil is niet significant.
Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41