Programma's

Veiligheid

Vernieling en overlast

  • De coronacrisis heeft geleid tot een forse toename van de geregistreerde overlast.
  • Het aantal geregistreerde vernielingen is de laatste drie jaar stabiel.
  • Jongerenoverlast stond in 2019 voor het eerst sinds langere tijd niet meer in de top 10 van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens bewoners.
  • Drugsoverlast werd in 2019 vaker dan in de jaren daarvoor door bewoners gesignaleerd en als een belangrijk stadsprobleem ervaren.

Sterke stijging overlast sinds start coronacrisis

Na een daling van het aantal geregistreerde gevallen van vernieling in de periode 2013 -2018, is dit aantal de laatste jaren tamelijk stabiel. De coronacrisis lijkt geen invloed te hebben op het aantal vernielingen.
Voor overlast is dat heel anders. Sinds de start van de coronacrisis is het aantal geregistreerde gevallen voor de volgende soorten overlast flink gestegen: jeugdoverlast, geluidshinder, burengerucht, overlast van zwervers en overlast door verwarde personen. In totaal lag het aantal geregistreerde gevallen van overlast in 2020 38% hoger dan in 2019.
Voor twee soorten overlast zien we dat de stijgende trend van de afgelopen jaren in 2020 is doorgezet: overlast van zwervers en drugs- en drankoverlast.
Logisch is de forse daling in 2020 van het aantal geregistreerde gevallen van geluidshinder door horeca en evenementen.

Figuur: Geregistreerde overlast in de periode 2016-2020. Bron: politiestatistieken.

Een vast patroon is dat enkele soorten overlast, onder meer vanwege de uitgaansfunctie, relatief veel in Nijmegen-Centrum voorkomen: geluidshinder horeca, drugs- en drankoverlast, overlast van zwervers en jeugdoverlast.

In ons bevolkingsonderzoek (Burgerpeiling) vragen we aan Nijmegenaren of specifieke vormen van overlast naar hun idee vaak in de woonbuurt voorkomen.

Figuur: Percentage Nijmegenaren dat de indruk heeft dat overlast in de buurt vaak voorkomt, naar soorten overlast. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Het percentage Nijmegenaren met de indruk dat jongerenoverlast vaak voorkomt, is gedaald van 14% in 2017 naar 10% in 2019. In Nijmegen-Centrum en de wijken ’t Broek, Nije Veld, Meijhorst, Zwanenveld, Tolhuis en Aldenhof is dit percentage hoger.
Jongerenoverlast staat in 2019 niet meer in de top 10 van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren. Ook noemen in 2019 minder Nijmegenaren jongerenoverlast als reden voor onveiligheidsgevoelens.

Het percentage met de indruk dat drugsoverlast vaak voorkomt, is gestegen van 6% in 2013 naar 9% in 2017 en 2019. In Nijmegen-Centrum en de wijken Neerbosch-Oost, ’t Broek, ’t Acker, Nije Veld, Tolhuis, Meijhorst, Zwanenveld, Bottendaal, Wolfskuil en Biezen is dit percentage hoger. ‘Drugsdealers en/of drugsverslaafden in de buurt’ behoort tot de meest genoemde redenen voor onveiligheidsgevoelens in de buurt. Verder staat drugsoverlast op de tiende plek in de top tien van met voorrang aan te pakken buurtprobleem en op de vijfde plek in de top tien van de belangrijkste stadsproblemen volgens Nijmegenaren. Drugsoverlast is vaker dan in 2015 als een van de belangrijkste stadsproblemen genoemd (door 5% in 2019 versus 2% in 2015).

Stedenvergelijking: gemiddeld beeld voor overlast

  • In 2020 was het aantal geregistreerde vernielingen in Nijmegen lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (4,6 respectievelijk 5,5 per 1.000 inwoners).
  • In 2019 lag het percentage Nijmegenaren dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van een vandalismedelict (bijna 6%) in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (ruim 6%).
  • Voor de ervaren overlast in de woonbuurt van rondhangende jongeren, buurtbewoners, drugsgebruik/drugshandel, te hard rijdend verkeer en agressief verkeersgedrag scoort Nijmegen in 2019 tamelijk gemiddeld.
  • Het aantal Halt-verwijzingen lag in 2018 in Nijmegen beduidend lager dan in de benchmarksteden (84 per 10.000 12-17-jarigen versus gemiddeld 147 voor de benchmarksteden).
  • Het percentage 12-23-jarigen met een jeugdreclasseringsmaatregel lag in 2018 in Nijmegen de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (0,4% versus gemiddeld 0,5 voor de benchmarksteden).
Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41