Hoofdopgaven

Duurzaam

Duurzame mobiliteit

Oordeel over bereikbaarheid met fiets verbeterd

In onze monitoronderzoeken vragen we aan Nijmegenaren, bezoekers van de binnenstad en ondernemers naar waarderingsscores voor de bereikbaarheid van locaties binnen de stad (waaronder bedrijfslocaties en het stadscentrum). De bereikbaarheid met de fiets wordt hoger gewaardeerd (8,0 - 8,2) dan de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (7,2 - 7,7) en de auto (6,0 - 6,7). De waardering van Nijmegenaren voor de bereikbaarheid met de fiets steeg van 7,6 in 2011 naar 8,1 in 2017. In 2019 is de waardering gelijk gebleven. Verbetering aan fietspaden is in 2017 en 2019 een van de meest genoemde redenen voor de vooruitgang van de stad.
Eind 2013 ging de gratis, bewaakte fietsenstalling onder Plein ’44 open. De waardering voor de fietsstallingsmogelijkheden in het centrum is daarna fors gestegen naar een ruime zeven (van 6,1 in 2012 naar een ruime 7 in 2018 en 2020).
Vanaf 2015 is het aandeel in Nijmegen werkende Nijmegenaren dat met de fiets naar het werk gaat vrij stabiel (67%), na een periode van stijging. Op plek twee staat ‘met de auto’ (22%). De fiets is ook veruit het meest gebruikte vervoermiddel om naar de binnenstad te gaan. Overdag gebruikt ruim twee derde meestal de fiets en ’s avonds bijna driekwart. Op plek twee, drie en vier staan ‘te voet’, ‘met de auto’ en ‘met het openbaar vervoer’. Het percentage Nijmegenaren dat tevreden is over het onderhoud van fietspaden in de stad is gestegen van 62% in 2015 naar 71% in 2019. Over het onderhoud van de wegen voor het autoverkeer is ruim de helft tevreden (52%). Daarbij aansluitend gaan meldingen van Nijmegenaren over de openbare ruimte vaker over wegen voor het autoverkeer dan over fietspaden (en het vaakst over voetpaden).

Verschil tussen stadsdelen voor tevredenheid over openbaar vervoer

Het percentage van de in Nijmegen werkende Nijmegenaren dat met het openbaar vervoer naar het werk gaat, is niet hoog en vrij stabiel (3% in 2019). Het percentage Nijmegenaren dat met het openbaar vervoer naar de binnenstad gaat, is hoger en ook tamelijk stabiel (21%). Een ruime meerderheid van de Nijmegenaren is tevreden over het openbaar vervoer in de buurt (76% tevreden, 7% ontevreden). In Nijmegen-Noord is de tevredenheid gedaald (in 2017 was 77% tevreden, in 2019 62%). Ook in Lindenholt is de tevredenheid lager dan gemiddeld (66%).

Toename elektrische auto's en laadpunten

Het aandeel duurzame auto’s in Nijmegen is tussen 2015 en 2018 toegenomen en bleef in 2019 gelijk (ruim 300 per 10.000 personenauto’s). In verreweg de meeste gevallen gaat het om hybride auto’s. In diverse benchmarksteden is het aandeel duurzame personenauto’s hoger.
Het aantal semi(publieke) laadpunten voor elektrische auto’s nam toe van 393 in 2019 tot 581 in 2020. Naar verhouding is het aantal laadpunten in Nijmegen ten opzichte van de benchmarksteden gemiddeld.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41