Hoofdopgaven

Duurzaam

Omgaan met grondstoffen

Nijmegen scoort goed op vlak van afvalscheiding

De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner is in Nijmegen wat lager (391 kg) dan gemiddeld in de benchmarksteden (409 kg). Veel afvalmateriaal kan opnieuw worden gebruikt. Het hergebruikpercentage voor huishoudelijk afval is in Nijmegen hoog. In 2019 ligt het op 70% van het ingezamelde en gebrachte afval (versus gemiddeld 55% voor de benchmarksteden) en op 72% als de nascheiding van niet gescheiden aangeleverd afval wordt meegerekend. De laatste jaren (2016-2019) is het hergebruikpercentage voor huishoudelijke afval stabiel. De hoeveelheid huishoudelijk restafval bedraagt in Nijmegen 118 kg per inwoner, versus gemiddeld 185 voor de benchmarksteden. Kijken we alleen naar het fijn huishoudelijk restafval dan zijn dit de aantallen: 88 kg per inwoner in Nijmegen versus gemiddeld 157 in de benchmarksteden.

Figuur: Fijn huishoudelijk restafval in kg per inwoner, 2018. Bron: CBS.

Om de landelijke doelstellingen voor 2025 te halen - 90% hergebruik en maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar - ligt er nog een flinke uitdaging. Aan de stadspanelleden is najaar 2020 gevraagd of ze het huishoudelijk afval nog beter zouden kunnen scheiden; 20% van de panelleden denkt het huishoudelijk afval (veel) beter te kunnen scheiden. Nog eens 26% denkt dat iets beter te kunnen. Ruim de helft geeft aan alles al maximaal te scheiden. De panelleden noemen allerlei ideeën voor meer service op de gescheiden afvalinzameling, waaronder meer soorten afvalstromen aan huis ophalen, de ophaalfrequentie verhogen en meer containers in de wijken. Ook denkt men dat meer voorlichting kan helpen. Er is bijvoorbeeld de nodige onduidelijkheid over wat er wel en niet thuishoort in de zakken voor plastic verpakkingsmateriaal/blik/pak.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41