Programma's

Bereikbaarheid

Parkeren

De tevredenheid met parkeergelegenheid in de buurt en ervaren parkeeroverlast verschilt sterk tussen de stadsdelen. De parkeersituatie in de binnenstad wordt door bezoekers steeds beter beoordeeld.  

Gemengd beeld rond parkeren in de buurt

Hoe tevreden zijn Nijmegenaren met de parkeergelegenheid in hun buurt? In de gehele stad is 60% van de inwoners (zeer) tevreden over de parkeergelegenheid in de buurt. Daarnaast geeft 19% aan dat vaak sprake is van parkeeroverlast in de buurt. Beide cijfers zijn vergelijkbaar met 2017. Wel zijn grote verschillen per stadsdeel.

Als het gaat om parkeeroverlast valt met name Lindenholt op in negatieve zin; hier ervaart 30% van de inwoners parkeeroverlast, wat overigens vergelijkbaar is met de situatie in 2017. In het Nijmegen-Centrum is de parkeeroverlast flink afgenomen (-8 procentpunt) tot 16%. Ook is de tevredenheid over parkeergelegenheid toegenomen (+10 procentpunt), hoewel deze nog steeds laag is in vergelijking met de stad als geheel (50% tegen 60%). Daarnaast scoort Lindenholt ongunstig als het gaat om parkeergelegenheid; sinds 2015 loopt de tevredenheid over parkeergelegenheid terug (terwijl parkeeroverlast toenam), tot 52% in 2019. Ook in Nijmegen-Oost blijft de tevredenheid over parkeergelegenheid achter (53%). Het meest tevreden zijn inwoners van Nijmegen-Nieuw-West (73%). De situatie is daar dan ook gunstiger dan in 2017 (+8 procentpunt). Ook in Nijmegen-Zuid is de tevredenheid hoog (68%).


Figuur: Aandeel (zeer) tevreden met parkeergelegenheid buurt
Bron: Burgerpeiling, O&S


Figuur: Aandeel vaak parkeeroverlast buurt
Bron: Burgerpeiling, O&S

Bezoekers steeds tevredener over parkeren in de binnenstad

Hoe oordelen bezoekers over het parkeren in het stadscentrum? In 2014 oordeelden bezoekers veel positiever dan voorheen over de parkeergelegenheid en -tarieven. Dat kwam vermoedelijk doordat sinds 2013 ’s avonds tegen laag tarief in parkeergarages kan worden geparkeerd en uitbreiding van het aantal parkeergarages (o.a. parkeergarage Keizer Karel). Tussen 2014 en 2018 blijft de bezoekerswaardering voor de parkeergelegenheid en -tarieven in de binnenstad gelijk. Tussen 2018 en 2020 is sprake van een stijging. De parkeergelegenheid scoort in 2020 een 7. De parkeertarieven worden in 2020 gewaardeerd met een 5,4. Veel hoger dan vóór 2014, maar nog altijd onvoldoende.

Figuur: Oordeel bezoekers parkeerplaatsen en -tarieven binnenstad
Bron: Stadscentrummonitor, O&S

De waarderingen voor de fietsstallingsmogelijkheden doen in 2020 een klein stapje terug, na een sterke verbetering in de periode daarvoor. De waardering voor fietsstallingsmogelijkheden in de binnenstad werd tussen 2012 en 2014 veel positiever (van 6,1 naar 7,3), vermoedelijk door de fietsenstalling onder Plein 44.

Figuur: Oordeel bezoekers fietsstallingen binnenstad
Bron: Stadscentrummonitor, O&S

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41