Programma's

Bereikbaarheid

Verkeersoverlast

In de gehele stad geeft 33% van de inwoners aan dat zij vaak last hebben van hard rijdend verkeer, tegen 29% in 2017.
Onderstaande figuur laat zien dat hierbij flinke gebiedsverschillen bestaan. In Nijmegen-Nieuw-West (42%) en Nijmegen-Noord (40%) ligt dit aandeel hoger. In Nijmegen-Noord is dit aandeel sinds 2017 bovendien sterk gestegen  (+14 procentpunt). Ook in Nijmegen-Oud-West is sprake van een stijging t.o.v. 2017 (+9 procentpunt), waarmee de overlast van hard rijdend verkeer inmiddels bovengemiddeld ligt. Inwoners van Nijmegen-Oost hebben het minste last van hard rijdend verkeer (24%), hoewel dit aandeel sinds 2017 wel is gegroeid (+6 procentpunt). Een gunstige ontwikkeling is te zien in Nijmegen-Centrum; overlast van hard rijdend verkeer is daar afgenomen (-6 procentpunt), waarmee het gebied niet langer bovengemiddeld scoort.


Figuur: Aandeel inwoners dat overlast ervaart van hard rijdend verkeer naar stadsdeel
Bron: Burgerpeiling, O&S

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41