Programma's

Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Tussen 2013 en 2017 groeit het aandeel inwoners dat Nijmegen een verkeersveilige stad vindt licht (van 34% in 2013 naar 38% in 2017). In 2019 vindt 25% de stad niet (voldoende) verkeersveilig, wat meer dan in 2017 (+6 procentpunt). Een grotere groep vindt de stad wel verkeersveilig (36%) en een groep van vergelijkbare omvang oordeelt neutraal (37%).

Figuur: oordeel over verkeersveiligheid
Bron: Burgerpeiling, O&S

In aanvulling op de ervaren verkeersveiligheid, laat onderstaande figuur (per vervoerwijze) het aantal verkeersslachtoffers met letsel zien. In 2016 lag het aantal slachtoffers rond de 120. In 2017, 2018 en 2019 lag dit aantal aanmerkelijk lager; resp. 82, 88 en 61. Waardoor deze daling wordt veroorzaakt, is niet duidelijk.


Figuur: Letselslachtoffers naar vervoerwijze
Bron: Via Statistiek Ongevallen (o.b.v. BRON database verkeersongevallen van RWS)

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41