Programma's

Economie en Toerisme

Ondernemersklimaat

In 2018 wordt een minimaal stapje  teruggezet als we kijken naar de score voor het ondernemersklimaat (6,6). Wel een score in lijn met de voorgaande jaren en nog steeds ruim hoger dan de 6,2 in vergelijkingssteden.

Waardering ondernemersklimaat: voldoende en flink verbeterd

Het ondernemersklimaat in Nijmegen krijgt in 2018 met het rapportcijfer 6,6 een voldoende van ondernemers en instellingen die in de stad gevestigd zijn. Dit is 0,1 rapportpunt lager dan de vorige meting. In vergelijking met het gemiddelde rapportcijfer van 6,2 voor het ondernemersklimaat in de benchmarksteden, is de beoordeling van het ondernemersklimaat onder Nijmeegse ondernemers nog steeds goed.  

In vergelijking met de vorige meting geven ondernemers duidelijk hogere rapportcijfers voor de eigen huisvesting, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de nabijheid van onderwijs- en kennisinstellingen en toeleverende en afnemende bedrijven. Het rapportcijfer in Nijmegen voor de arbeidsmarkt is met een 6,7 een heel rapportcijfer hoger dan het gemiddelde rapportcijfer van de benchmarksteden (5,7). Door de jaren heen zijn de beoordelingen voor de bereikbaarheid per fiets, het aanbod van culturele voorzieningen en evenementen en het woon- en leefklimaat hoog gebleven.

Ondernemers zijn kritisch over de bereikbaarheid van de stad in het algemeen en specifiek de bereikbaarheid per auto. Deze deelaspecten van het ondernemersklimaat krijgen lagere waarderingen. Ook geven ondernemers lagere rapportcijfers voor de criminaliteit en veiligheid en de gemeentelijke dienstverlening. Bereikbaarheid per auto en criminaliteit en veiligheid zijn ook onderwerpen waarin de benchmarksteden gemiddeld iets hogere cijfers dan Nijmegen halen. De rapportcijfers voor de gemeentelijke regelgeving en de lokale lasten zijn lager dan een zes.

Figuur Rapportcijfer Nijmeegs ondernemingsklimaat 1999-2018.
Bron: Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat, Ecorys en Bedrijvenpeiling/Monitoren vestigingsklimaat, O&S.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41