Hoofdopgaven

Aantrekkelijk

Belangstelling studenten voor Nijmegen

Aantal studenten verder gegroeid, maar aantal in Nijmegen wonende studenten nam af

In totaal studeerden in studiejaar 2019/2020 circa 44.000 voltijdstudenten aan de HAN en de Radboud Universiteit (tegenover 43.000 in 2018/2019).

  • In de afgelopen 20 jaar is het aantal HAN-studenten in Nijmegen verdrievoudigd. In 2019/2020 telde het Nijmeegse deel van de HAN 21.740 voltijdstudenten (versus 21.590 in 2018/2019). Kijken we naar de relatieve omvang (aantal studenten op de HAN t.o.v. aantal inwoners) dan staat Nijmegen boven alle andere benchmarksteden.
  • Het studentenaantal op de Radboud Universiteit is sinds 2000 met zo’n 60% gestegen. Vanaf 2010/2011 was dit aantal een aantal jaar redelijk stabiel. Vanaf 2017/2018 is er weer sprake van groei, tot 22.270 voltijdstudenten in 2019/2020 (versus 21.410 in 2018/2019). Kijken we naar de relatieve omvang (aantal studenten op de Radboud Universiteit t.o.v. aantal inwoners) dan staat Nijmegen vierde van de acht benchmarksteden.
  • Als we kijken naar het totaalaantal HBO- en WO-studenten dan is Nijmegen de vijfde studentenstad van Nederland, na Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen.
  • Voor de periode 2019/2020-2027/2028 wordt voor Nijmegen een afname van het aantal studenten verwacht (-4%), tegenover een landelijke daling van -0,3%. Die afname heeft te maken met een verwachte daling van het aantal HBO-studenten (aantal WO-studenten zal nog blijven stijgen). Een onzekerheid hierbij is het effect van de coronacrisis op de ontwikkeling van het aantal internationale studenten.
  • In de afgelopen jaren is het aantal buitenlandse studenten in Nederland en Nijmegen toegenomen. In 2019/2020 stabiliseerde het aantal internationale studenten dat in Nijmegen een volledige opleiding volgt (ruim 2.900). Daarnaast kwamen er dat studiejaar circa 1.200 studenten die voor een specifiek studieonderdeel naar Nijmegen. Vergeleken met andere studentensteden is het aandeel buitenlandse studenten in Nijmegen laag.
  • In totaal woonden er in het studiejaar 2019/2020 ongeveer 19.300 HBO- en WO-studenten in Nijmegen (inclusief deeltijd- en duaal studenten), tegenover 20.200 in 2018/2019. In 2015/2016 werd het hoogste aantal in Nijmegen woonachtige studenten bereikt: 20.700. Dat dit aantal gedaald is, terwijl het aantal studenten aan de HAN en de Radboud Universiteit verder steeg, heeft te maken met het nieuwe leenstelsel, ingevoerd in september 2015, waardoor studenten langer thuis blijven wonen. Van de voltijdstudenten op de Radboud Universiteit was in 2019/2020 61% uitwonend (versus 64% in 2018/2019), van de voltijdstudenten op de HAN 36% (versus 39% in 2018/2019).
  • In 2020 leidde de coronacrisis tot een afname van de instroom van buitenlandse studenten.

Studenten belangrijke factor in groei inwonertal

De studenten zijn al vele jaren een belangrijke factor bij de groei van het inwonertal van Nijmegen. Van de vele jongeren, die naar Nijmegen komen om een opleiding te volgen, verlaat een deel na een aantal jaar de stad. Maar er blijft ook een behoorlijk deel in Nijmegen wonen. Van alle studenten, die hier in de periode 1994-2014 aan de Radboud Universiteit afstudeerden, bleek 35% in 2014 in Nijmegen te wonen. En van de studenten aan de Radboud Universiteit, die in de periode 1994-2014 op het moment van afstuderen in Nijmegen woonden, bleek ruim de helft in 2014 nog steeds in Nijmegen woonachtig te zijn.
In de jaren 2013 tot en met 2017 is het aantal inwoners sterk gegroeid van circa 166.400 op 1 januari 2013 naar circa 175.900 op 1 januari 2018 (gemiddeld +1.900 per jaar). In 2018 en 2019 is de groei wat lager, naar circa 177.700 op 1 januari 2020 (gemiddeld +900 per jaar).
Het inwonertal in Nijmegen groeide sinds begin 2013 sterker (+6,8%) dan gemiddeld in de benchmarksteden (+4,7%). In Arnhem en Eindhoven was de groei het sterkst.
In 2020 is het beeld anders: het Nijmeegse inwonertal daalt met circa 300 naar rond de 177.400 op 1 januari 2021. Dit heeft te maken met de gedaalde oplevering van nieuwbouwwoningen, de afname van het aantal in Nijmegen woonachtige (buitenlandse) studenten en de oversterfte door corona. In 2020 daalde het aantal nieuwbouwwoningen naar 460 tegenover gemiddeld bijna 1.000 in de jaren 2012 tot en met 2019.

Figuur: Groei aantal inwoners in periode 1 januari 2013 – 1 januari 2020. Bron: CBS-Statline.

Prognose: flinke groei inwonertal

Het inwonertal van Nijmegen zal de komende jaren groeien. Het hoofdscenario in de gemeentelijke prognose, opgesteld in 2018, gaat uit van 192.500 inwoners in 2030 en 198.500 in 2035. De prognoses van het CBS (195.000 in 2030 en 199.000 in 2035) en ABF (196.420 in 2030 en 199.950 in 2035) liggen daar bij in de buurt. In een voorzichtiger scenario - uitgaande van een terugloop van de vestiging van studenten en een lager bouwprogramma - komen we uit op 185.000 inwoners in 2030 en 188.500 in 2035.
Ook in diverse benchmarksteden - Arnhem, Eindhoven, Groningen, leiden en Tilburg - zal het inwonertal flink blijven groeien. Landelijk zal de bevolking tot 2040 blijven toenemen, waarbij de groei in de steden relatief sterk zal zijn. In de periode 2040-2060 zal die groei scherp afvlakken.
Het aantal huishoudens in Nijmegen zal naar verwachting de komende 15 jaar met tussen de 10.000 en 15.000 toenemen tot rond de 110.000.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41