Programma's

Sport

Sportaanbod in de buurt

  • 8% van de ouders mist in de buurt sportvoorzieningen voor hun kinderen.
  • 5% van de middelbare scholieren mist in de buurt sportvoorzieningen.
  • Twee derde van de volwassen Nijmegenaren is tevreden over het sport- en beweegaanbod in de buurt; 7% is er niet tevreden over. In Nijmegen-Oud-West en Nijmegen-Noord is de tevredenheid lager.
  • Veel Nijmegenaren vinden de aanleg van beweegroutes een goed idee.

Afname aandeel ouders dat in de buurt sport- en beweegvoorzieningen voor hun kinderen mist

In 2017 gaf 8% van de ouders aan dat ze in de woonbuurt sportvoorzieningen voor hun kinderen tot 12 jaar misten (11% in 2013). Verder miste 14% veilige speelplekken (18% in 2013) en 9% een gras- of trapveldje (12% in 2015).
In 2019 gaf een beperkt deel van de middelbare scholieren aan ontevreden te zijn over de mogelijkheden in de buurt om bij een vereniging of sportschool te sporten (5%), de mogelijkheden in de buurt om zelf buiten te sporten (6%) en het openbaar groen in de buurt zoals een park, grasveld of trapveldje (5%).

Meerderheid tevreden over sport- en beweegaanbod in buurt

Uit de Burgerpeiling 2019 blijkt dat twee derde van de volwassen Nijmegenaren tevreden is over het sport- en beweegaanbod in de woonbuurt; 7% is daar niet tevreden over (rest neutraal of ‘weet niet’). Ten opzichte van 2017 zijn die percentages weinig veranderd. De tevredenheid is relatief laag in Nijmegen Oud-West en Nijmegen-Noord. De tevredenheid is het hoogst in Nijmegen-Midden, Nijmegen-Oost en Nijmegen-Zuid.

Figuur: Percentage dat tevreden is over mogelijkheden voor sporten en bewegen in de buurt, naar stadsdeel. Bron: Burgerpeiling 2019, O&S.

In vergelijking met 2017 zien we in Nijmegen-Oost een afname van het percentage dat ontevreden is over het sportaanbod in de buurt (van 9 naar 4%) en in Nijmegen-Noord een toename (van 13 naar 18%).

Veel Nijmegenaren vinden aanleg beweegroutes goed idee

In 2016 is onder het digitaal stadspanel een peiling verricht naar de belangstelling voor beweegroutes: herkenbare routes door wijken en parken, die het sporten, bewegen, spelen en elkaar ontmoeten in de openbare ruimte moeten stimuleren. Van de panelleden zou ruim veertig procent meer in de openbare ruimte willen gaan sporten. Beweegroutes zien ze als een interessante optie daarvoor. Bijna drie kwart van de panelleden vindt de aanleg van beweegroutes een goed idee, 4% vindt het een slecht idee. Circa de helft van de panelleden vindt het belangrijk dat er in de eigen woonbuurt een beweegroute ligt. Ruim een derde vindt dat belangrijk voor zichzelf. Ook vindt men het belangrijk voor de jeugd, volwassen en ouderen in de buurt en voor de partners en thuiswonende kinderen.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41