Programma's

Openbare ruimte

Openbare ruimte bedrijfsomgeving

  • Bij de laatste meting voor de Monitor Vestigingsklimaat in 2018 gaven ondernemers een 6,6 voor de representativiteit van de openbare ruimte in de directe bedrijfsomgeving.

Rapportcijfer voor openbare ruimte in bedrijfsomgeving licht gedaald

Ondernemers geven in 2018 gemiddeld het rapportcijfer 6,6 voor de representativiteit van de openbare ruimte in de directe bedrijfsomgeving. Dat is wat lager dan bij de metingen in voorgaande jaren. Ook voor het beheer en onderhoud van a. de bestrating en b. de groenvoorzieningen in de directe bedrijfsomgeving liggen de gemiddelde cijfers op 6,6. Dat is iets hoger dan in 2016 en iets lager dan in 2014.

Figuur: Gemiddelde rapportcijfers voor de openbare ruimte in de directe bedrijfsomgeving. Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41